KAINUUN JA KOILLISMAAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN KOULUPALVELU

Pyrkii vastaamaan alueensa lasten ja nuorten kasvatuksellisiin haasteisiin. Sen tavoitteena on tukea koulujen uskonnonopetusta ja oppilaiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää monikulttuurista asennoitumista lasten ja nuorten keskuudessa.

Kainuun ja Koillismaan helluntaiseurakuntien koulupalvelu toimii Hyrynsalmen, Kajaanin, Kestilän, Kuhmon, Kuusamon, Paltamon, Posion, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan alueella.

Koulupalvelu tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille nukketeattereita, konsertteja ja näyttelyitä, draamaesityksiä ja materiaali-palvelua. Lisäksi Koulupalvelu järjestää uskonto- ja valistustunteja sekä eri maissa tapahtuvan lähetystyön esittelytunteja. Palvelut ja kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia.

Kainuun ja Koillismaan koulutyöntekijä:
opettaja Kirsi-Marja Sopanen, p. 040-5192449
Sähköposti: kirsimarjas(at)gmail.com

Helluntaiseurakunnilla on koulutyön tekemisestä 35 vuoden kokemus. Vierailuja toteuttavat kokoaikaisen koulutyöntekijän lisäksi paikallisten seurakuntien edustajat.
Kouluvierailut on pyritty rakentamaan siten, että ne tukevat valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteita. Vierailujen sisältöä voidaan useimmissa tapauksissa myös ”räätälöidä” koulun tarpeita vastaaviksi.

Viestikapulan vaihto

Kirsi-Maria on jäänyt eläkkeelle ja siksi Kainuussa tapahtuu ”kapulanvaihto”. Hilde Pacon vierailee yhdessä Kirsi-Marian kanssa seurakunnissa syksyn aikana. Hildellä on vuosi aikaa perehtyä koulutyöhön ja eriomainen tuki ovat muut koulutyöntekijät. Hän aloittaa syksyllä 2021 työnsä.

Tarkemmat tiedot käytettävissä olevista teemoista saa alueelliselta koulutyöntekijältä tai paikallisseurakunnasta.

Helluntaiherätyksen valtakunnallinen koulupalvelu:

Linkki: https://www.hsry.fi/koulupalvelu/
Materiaalipankki: https://www.hkopa.fi/materiaalit/