KAINUUN JA KOILLISMAAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN KOULUPALVELU

Pyrkii vastaamaan alueensa lasten ja nuorten kasvatuksellisiin haasteisiin. Sen tavoitteena on tukea koulujen uskonnonopetusta ja oppilaiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää monikulttuurista asennoitumista lasten ja nuorten keskuudessa.

Helluntaiseurakunnilla on koulutyön tekemisestä 40 vuoden kokemus. Vierailuja toteuttavat kokoaikaisen koulutyöntekijän lisäksi paikallisten seurakuntien edustajat. Kouluvierailut on pyritty rakentamaan siten, että ne tukevat valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteita. Vierailujen sisältöä voidaan useimmissa tapauksissa myös ”räätälöidä” koulun tarpeita vastaaviksi.

Kainuun alueen koulutyöntekijänä toimii Saara Ojala Kajaanista. Saaran puhelinnumero 045 7732 2111 ja sähköposti: saara.ojala@hsry.fi

Helluntaiherätyksen valtakunnallinen koulupalvelu:

Linkki: https://www.hsry.fi/koulupalvelu/
Materiaalipankki: https://www.hkopa.fi/materiaalit/