KAINUUN JA KOILLISMAAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN KOULUPALVELU

Pyrkii vastaamaan alueensa lasten ja nuorten kasvatuksellisiin haasteisiin. Sen tavoitteena on tukea koulujen uskonnonopetusta ja oppilaiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää monikulttuurista asennoitumista lasten ja nuorten keskuudessa.

Kainuun ja Koillismaan helluntaiseurakuntien koulupalvelu toimii Hyrynsalmen, Kajaanin, Kestilän, Kuhmon, Kuusamon, Paltamon, Posion, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Utajärven ja Vaalan alueella.

Koulupalvelu tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille nukketeattereita, konsertteja ja näyttelyitä, draamaesityksiä ja materiaali-palvelua. Lisäksi Koulupalvelu järjestää uskonto- ja valistustunteja sekä eri maissa tapahtuvan lähetystyön esittelytunteja. Palvelut ja kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia.

Helluntaiseurakunnilla on koulutyön tekemisestä 35 vuoden kokemus. Vierailuja toteuttavat kokoaikaisen koulutyöntekijän lisäksi paikallisten seurakuntien edustajat.
Kouluvierailut on pyritty rakentamaan siten, että ne tukevat valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteita. Vierailujen sisältöä voidaan useimmissa tapauksissa myös ”räätälöidä” koulun tarpeita vastaaviksi.

Viestikapulan vaihto

Kirsi-Maria Sopanen on jäänyt eläkkeelle ja siksi Kainuussa tapahtuu ”kapulanvaihto”. Hilde Paco aloittaa syksyllä 2021 maakunnallisena koulupastorina.

Tarkemmat tiedot käytettävissä olevista teemoista saa alueelliselta koulutyöntekijältä tai paikallisseurakunnasta.

Helluntaiherätyksen valtakunnallinen koulupalvelu:

Linkki: https://www.hsry.fi/koulupalvelu/
Materiaalipankki: https://www.hkopa.fi/materiaalit/