Jeesus tulee. Oletko valmis?

Heikki Penttinen:

Jo vuosikymmeniä sitten näin ensimmäisen kerran puhelinpylvääseen kiinnitetyssä julisteessa nuo lauseet. Olin silloin alle kaksikymmenvuotias ja, niin kuin myöhemmin olen ymmärtänyt, olin viisaimmillani. Mielestäni tiesin silloin kaikki asiat, tai ainakin kaikki tärkeät, tietämisen arvoiset asiat. Tuon julisteen ilmoitus, ”Jeesus tulee”, ei tuolloin mielestäni kuulunut niihin tietämisen arvoisiin. Sivuutin nuo sanat pilkallisesti hymähtäen ja niiden minulle tuntematonta levittäjää säälien. Samoin suhtauduin niitä seuranneeseen lyhyeen kysymykseenkin. Pidin koko julistetta jotenkin sopimattomana ja kiusallisena. Ilmoitukset pesäpallo-otteluista, elokuvista ja tanssitilaisuuksista olivat mielestäni asiallisia ja sopivia kiinnitettäviksi kaikkialle. Tänään ajattelen toisin, mikä johtunee siitä, että en ole enää yhtä viisas. Miljoonien kristittyjen tavoin odotan Jeesuksen tulemusta ja kyselen mielessäni, onko hänen lähestyvästä tulemuksestaan kerrottu tarpeeksi kaikille ihmisille.

Toivon, että sinulle sopii, että luemme joitakin jakeita Raamatusta nähdäksemme, mitä Jumalan sana puhuu Jeesuksen tulemuksesta. Luetaan ensin Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumin luvusta neljätoista. Ennen kärsimistään ja kuolemaansa Jeesus oli useita kertoja puhunut läheisilleen siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Hän myös rohkaisi ja lohdutti heitä seuraavilla sanoilla (Joh. 14: 1-6):

”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.” Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.”

Minusta tästä lukemastamme sanasta käy selväksi joitakin asioita. Ne eivät koske vain tuona yönä koolla olleita miehiä, vaan kaikkia maailman uskovia. Nämä sanat koskevat myös meitä, jotka tänään uskomme Jeesukseen:

Ensiksi: Vastalääkkeeksi kaikenlaista levottomuutta ja murehtimista vastaan Jeesus rohkaisee meitä uskomaan Jumalaan ja uskomaan itseensä, Jumalan Poikaan.

Toiseksi: Jeesus vakuuttaa, että taivaan kodissa on paljon huoneita, siis runsaasti tilaa.

Kolmanneksi: Jeesus kertoo, että hän itse menee Isänsä kotiin valmistamaan asuinsijoja Jumalan lapsille.

Neljänneksi: Jeesus sanoo selvästi, että hän tulee takaisin noutamaan omansa luokseen, jotta saisimme olla siellä missä hän on.

Viidenneksi: Minusta lukemamme katkelman lopussa on jo vastausta alussa mainitsemassani julisteessa esitettyyn Oletko valmis kysymykseenkin. Siinähän Jeesus puhuu tiestä. Saatat olla eri mieltä, mutta minä olen Uudesta Testamentista saanut sen käsityksen, että kun Jeesus tulee, hän ei tenttaa meidän tietämystämme tai käsityksiämme Jumalan sanasta. Hän ei todennäköisesti tivaa meiltä vastausta siihenkään, mikä on ollut kirkkomme tai kotiseurakuntamme täällä maailmassa. Ainoa asia, mikä on ratkaisevaa, ja minkä hän kysymättäkin tietää, on se, olemmeko Tien kulkijoita. Ja ettei asia jäisi epäselväksi minkään kirkon tai uskonyhteisön jäsenelle, sanoi hän tämänkin: ”Minä olen tie.” Kun Jeesus tulee takaisin ja noutaa meidät luokseen, niin ainoa asia, joka ratkaisee sen, olemmeko mukana tuossa suuressa kotiin lähtevien joukossa, on henkilökohtainen uskonyhteytemme Jeesukseen Kristukseen.

Muistetaan myös tämä: On aivan eri asia tietää vain henkilön nimi kuin tuntea hänet henkilökohtaisesti. Esimerkiksi useimmat suomalaiset tietävät tasavaltamme presidentin nimen, mutta verrattain harvat voivat sanoa: ”Minä tunnen presidentti Sauli Niinistön. Hän on minun ystäväni.” Niin on näissä elämämme tärkeimmissä asioissakin. Jopa jumalankieltäjät, Jeesusta pilkkaavista älyniekoista puhumattakaan, tietävät jeesus-satuna halveksimansa Jumalan Pojan nimen. Meidän maassamme on kuitenkin sadoissa tuhansissa laskettava uskovien joukko, ”pyhä yhteinen seurakunta”, jonka heikoinkin jäsen voi sanoa nöyrästi, mutta saamastaan lahjasta syvästi tietoisena ja kiitollisena: ”Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Hän on Jeesus, minun armahtajani ja auttajani. Hän on myös minun parhain ystäväni.”

Niin, Jeesus tulee. Oletko valmis? Joko tunnet omana Vapahtajanasi hänet, joka on tulossa? Luetaan vielä apostoli Paavalin kirjoittamia sanoja uskoville, joita vaivasi huoli kuoleman uneen nukkuneiden läheistensä kohtalosta. Nämä sanat löytyvät ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille, sen neljännestä luvusta.

”Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.”(1.Tess. 4:15-18)

Apostoli ilmoitti seurakunnalle, mitä itse Herra oli sanonut. Jeesus puhui tästä asiasta, että hänen sanoillaan voisimme rohkaista ja lohduttaa toisiamme. Katsotaan nyt vähän tarkemmin, mitä Herra oli nähnyt hyväksi sanoa omasta tulemuksestaan tätä riemullista päivää odottaville uskoville.

Ensiksi sen, että meidän ei tarvitse olla huolissamme uskossa kuolleista rakkaistamme. He eivät ole hukassa, eivätkä ole jäämässä jälkeen Herran tullessa. Mitä silloin siis todella tapahtuu, ja missä järjestyksessä? Ihan tavallisella sisälukutaidolla luettuna ja tavallisella maalaisjärjellä ymmärrettynä tapahtuu seuraavaa:

– Itse Herra laskeutuu taivaasta.
– Silloin kajahtavat sekä ylienkelin käskyhuuto että Jumalan pasuuna.
– Ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina.
– Sitten meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan.
– Miten niin temmataan? Temmataan yhdessä uskovina kuolleiden kanssa.
– Niin minne temmataan? Temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä
yläilmoihin Herraa vastaan. Entä sitten? Näin saamme aina olla Herran kanssa

Mutta, mutta: Eikö tuollainen yläilmoihin tempaaminen ole ihan järjen vastaista ja todella pelottavaa, josta nykyaikana olisi paras vaieta? Totta on. Ei vain Jeesuksen tulemus, vaan myös Jeesuksen kuolema ristillä meidän syntiemme sovitukseksi ja monet muutkin uskoon ja hengelliseen elämään liittyvät asiat ovat hulluutta niille, jotka eivät usko. Monille tämän päivän suomalaisille on järjetöntä uskoa siihenkään, että Jeesus nousi kuolleista. Niille, jotka uskovat Raamattuun Jumalan sanana, nämä asiat eivät ole pelottavia. Ne tuovat Jumalan voimaa, lohdutusta ja rohkaisua kaikille taivaan tien matkaajille. Sanan ilmoitus siitä, että yhteinen kotiin pääsymme lähenee päivä päivältä rohkaiskoon sinuakin, joka jo olet uskossa. Ja sinulle, joka vielä ihmettelet ja epäröit, ovi on auki. Herää etsimään! Jokainen etsivä löytää.

Siunausta sinulle!

BLOGI

Uusi blogiteksti ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Sotkamon Helluntaiseurakunnan virallista linjaa, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta uskosta ja elämästä. Kirjoitusten tarkoitus ei ole antaa vain vastauksia, vaan myös herättää kysymyksiä.

Blogia kirjoittavat mm:

  • Mirka Virtanen

  • Ylioppilas, ylistyksenjohtaja

Uusimmat blogitekstit

Kapinoi vastaan!

Julkaistu : 15.5.2024

Kaksi kaverusta

Julkaistu : 15.2.2024

Uskon rannaton meri

Julkaistu : 18.1.2024

Riippuvainen Jeesuksesta.

Julkaistu : 30.11.2023

Sitä on kaikkialla.

Julkaistu : 23.10.2023

Arvokas taideteos

Julkaistu : 7.9.2023

Nenä, korva, varpaanväli.

Julkaistu : 16.6.2023

Viimeiset sanat

Julkaistu : 24.5.2023

Jumala on kutsujen Jumala

Julkaistu : 27.4.2023

Etsikää niin te löydätte

Julkaistu : 30.3.2023

Enemmän uskoa, vähemmän pelkoja

Julkaistu : 16.3.2023

Ajatuksia tulesta.

Julkaistu : 23.2.2023

Vapaasti tulla ja mennä?

Julkaistu : 7.2.2023

Enemmän Häntä

Julkaistu : 5.12.2022