Siunatkaa!

Heikki Korppi:

Uskonelämässä on muutamia sellaisia todella tärkeitä käytännön asioita, jotka laittavat meidät joskus koville. Yksi tällainen asia on anteeksiantaminen. Vaikka kuinka tiedät, että olet oikeassa ja silti koet vääryyttä, voi anteeksiantaminen joskus olla haasteellista. Tämänhän koki myös Mestarimme, kun hän ristillä riippui syyttömänä ja kuitenkin rikollisena tuomittuna. Mutta juuri noissa tilanteissa tulee Jumalan voima elämässämme näkyviin, kun voimme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Toinen todella tärkeä oman uskonelämän kasvun kannalta on siunaaminen. Ihan samalla tavalla kuin on vaikeaa ihmisenä antaa jollekin anteeksi, joka on sinua vastaan rikkonut, on myös hänen siunaamisensa. Ja tästä jokunen ajatus.

Siunaaminen tarkoittaa Jumalan armoa ja hyvyyttä ihmistä kohtaan.
Hepreaksi; berekaa, barak ja kreikaksi; eulogia, eulogeo.

Kun ensimmäinen ihmispari oli luotu Jumalan kädestä, on Raamattuun kirjoitettu: ”Jumala siunasi heidät”.
Jumala toivoi, että Aadam ja Eeva voisivat kokea kaikkea Hänen armoa ja hyvyyttä.

Kautta ihmisen historian huomaamme, että Jumala on siunannut ihmisiä. Vanhan testamentin aikana se näkyi ennen kaikkea kaikenlaisena vaurautena ja hyvinvointina, mutta uuden liiton myötä siunausajatus on hiukan laajentunut. Kirjeessään efesolaisille Paavali kirjoittaa näin: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.”

Huomaa aikamuoto: Kaikki siunaus on Kristuksessa ja on voimassa Kristuksessa. Tämä on jo tapahtunut Golgatalla. Siellä annettiin uhri – Jeesus Kristus – sovitukseksi meidän synneistämme. Siksi olemme vapaat synnistä ja sen seuraus on iankaikkinen elämä Jumalan taivaassa. Tämä siunaus on käsittämätön.  Jumalan armo ja hyvyys luetaan sinulle, sillä sinä olet siunattu Kristuksessa. Olethan ottanut vastaan tämän Jumalan siunauksen?

Jeesus toivoi, että me olisimme myös siunauksen välikappaleita toisille ihmisille. Siksi Jeesus sanoi seuraajilleen: ”Siunatkaa, että siunauksen perisitte”. Aivan samoin, kuin rukoilemme Isä meidän -rukouksessa näin: ”Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme.”

Jeesus vielä täsmensi tätä rukousta sanomalla: ”Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän Taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi.” Ja päinvastoin, jos ette anna anteeksi, e myöskään Isä anna anteeksi. Emme voi sivuuttaa tätä jumalallista säätämystä.

Samoin on siunaamisen laita: ”Siunatkaa, että siunauksen perisitte.” Ja Jumalan tahto on vielä enemmän, sillä siunaamisessa ei ole rajoja vaan siunaamisen toivotus myös pilkkajia kohtaan: ”Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat.”

Jumala tahtoo, että me toimimme samalla tavalla muita ihmisiä kjohtaan niin kuin hän on toiminut minun ja sinun kohdalla. Emme olisi ansainneet tuota Golgatan siunausta, mutta se luetaan meille Kristuksessa. Samalla tavalla me voimme vaikuttaa ihmisiin, varsinkin niihin ihmisiin, jotka meitä parjaavat ja jopa kiroavat – siunaamalla heitä. Paavali kirjoittaa: ”Siunatkaa vainoojianne!

Pietari mainitsee: ”Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin – siunatkaa. Siihen te olette kutsutut, että siunauksen perisitte.”

Tiedän kokemuksesta, että tämä toimii. Olen joutunut käymään elämässäni läpi vaikeitakin ihmissuhteita, mutta juuri tämä taivaallinen ohje, se on toiminut. Ja käytännössä vaikkei se muuttaisi vainoojiamme, se muuttaa meitä niin, että Jumalan siunaus tuleekin meidän osaksemme ja ennen kaikkea varjelee oman sydämeni. Näin käytännössä toimii Jumalan siunaus.

Oletko muuten huomannut sen, että jos siunaat vihamiehiäsi, on heille paljon helpompi antaa myös anteeksi?Joten siunataan toisiamme ja siunataan ystäviämme, mutta varsinkin niitä, jotka eivät vielä tunne Jumalan armoa.

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi!

BLOGI

Uusi blogiteksti ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Blogikirjoitukset eivät välttämättä edusta Sotkamon Helluntaiseurakunnan virallista linjaa, vaan ovat kirjoittajien omaa tulkintaa, ajatuksia ja kokemusta uskosta ja elämästä. Kirjoitusten tarkoitus ei ole antaa vain vastauksia, vaan myös herättää kysymyksiä.

Blogia kirjoittavat mm:

  • Mirka Virtanen

  • Ylioppilas, ylistyksenjohtaja

Uusimmat blogitekstit

Kaksi kaverusta

Julkaistu : 15.2.2024

Uskon rannaton meri

Julkaistu : 18.1.2024

Riippuvainen Jeesuksesta.

Julkaistu : 30.11.2023

Sitä on kaikkialla.

Julkaistu : 23.10.2023

Arvokas taideteos

Julkaistu : 7.9.2023

Nenä, korva, varpaanväli.

Julkaistu : 16.6.2023

Viimeiset sanat

Julkaistu : 24.5.2023

Jumala on kutsujen Jumala

Julkaistu : 27.4.2023

Etsikää niin te löydätte

Julkaistu : 30.3.2023

Enemmän uskoa, vähemmän pelkoja

Julkaistu : 16.3.2023

Ajatuksia tulesta.

Julkaistu : 23.2.2023

Vapaasti tulla ja mennä?

Julkaistu : 7.2.2023

Enemmän Häntä

Julkaistu : 5.12.2022

Toukka

Julkaistu : 10.11.2022